Klachtenregeling

 Klachtenregeling huisartsenpraktijk Contrast

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Meestal verloopt het contact naar ieders tevredenheid. Toch kan het gebeuren, dat u niet tevreden bent over de behandeling of bejegening.
Wanneer u over deze zaken binnen onze praktijk een klacht heeft, dan zouden we het op prijs stellen als u dit met ons wilt delen.

Dat kan op de volgende wijze:
1) In een gesprek met uw huisarts of een van de andere praktijkmedewerkers
2) U kunt uw klacht schriftelijk indienen

Indien u een klacht heeft, kunt u hier het klachtenformulier downloaden.

Het liefst zouden we zien dat u uw naam op het formulier vermeldt, zodat we u op de hoogte kunnen stellen van de afhandeling.
U kunt ook anoniem iets melden. U vult het formulier in en doet dit in de brievenbus van huisartsenpraktijk Contrast of per post.

U kunt deze brief richten aan:
Huisartsenpraktijk Contrast
T.a.v. Klachtencoördinator
Geerdinksweg 153
7555 DL Hengelo


Het kan voorkomen, dat u na een gesprek met de huisarts nog niet tevreden bent of dat u vindt dat uw klacht niet goed is afgehandeld. Er is dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de Stichting Klachten & Geschillen Eerstlijnszorg (SKGE). De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld.
U kunt het klachtenformulier op de www.skge.nl downloaden.
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 - 022 91 90