Praktijk G.M. Both

Telefoonnummer: 074 - 291 29 21
voor SPOED: kies 1
receptenlijn: kies 2, (deze liggen 2 werkdagen later klaar bij de apotheek)
intercollegiaal overleg: kies 3,
telefonisch spreekuur: kies 4,
voor de assistente blijf aan de lijn.

Spoedgevallen:
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Bij spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen, maar als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts rekening houden met uw komst.

Openingstijden:
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur met uitzondering van de donderdagmiddag.
De telefoonbeantwoorder verwijst u naar de waarnemend huisarts.

De assistente is bereikbaar van 8.00 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur

Afspraak maken:
Alle bezoeken aan het spreekuur gaan op afspraak, die u 's ochtends maakt met de assistente.
De arts heeft per patiënt gemiddeld 10 minuten tijd.
Denkt u meer tijd nodig te hebben, meldt u dat dan bij het maken van de afspraak.

Huisbezoek:
Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Aan het eind van de ochtend worden er huisbezoeken gemaakt.
U kunt tussen 8.00 uur - 10.00 uur een huisbezoek aanvragen

Doktersassistentes:
Bij haar kunt u ook terecht voor:

  • de controle van ochtendurine (voor 10.00 uur brengen)
  • het bepalen van bloedsuiker
  • injecties
  • het meten van de bloeddruk
  • uitspuiten van de oren
  • het maken van een uitstrijkje i.v.m. het bevolkingsonderzoek
  • het verwijderen van hechtingen
  • het diabetesspreekuur
  • het preventiespreekuur hart- en vaatziekten
  • het wrattenspreekuur

 Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00 en 10.30 uur.

Huisarts in opleiding:
In het kader van de beroepsopleiding tot huisarts werkt er regelmatig een huisarts-in-opleiding mee in de praktijk. Deze heeft het artsexamen afgelegd en heeft de volledige bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen. Hij/zij werkt nauw samen met uw eigen huisarts.

U kunt bij het maken van afspraken aangeven of u uitgesproken voorkeur heeft voor een afspraak bij de huisarts in opleiding of bij uw eigen huisarts

Stagiaire doktersassistente:
Met enige regelmaat biedt de huisarts een stageplaats voor een doktersassistente.

Het kan dus gebeuren dat de stagiaire u te woord staat aan de balie, aan de telefoon of zal assisteren bij de medisch - technische handelingen. Wij willen u vragen om uw begrip en of u haar de ruimte wil geven om te kunnen groeien tot een volleerd doktersassistente.
Vanzelfsprekend heeft de stagiaire ook geheimhoudingsplicht en wordt alles met de stagebegeleidster besproken.
Mocht u bezwaar hebben,dan kunt u dit aangeven.